Wet maatschappelijke ondersteuning

"Bel of mail Moments of Care voor meer informatie of een aanvraag"
Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een wet die sinds 2007 bestaat en door de gemeenten in Nederland wordt uitgevoerd. De doelstelling hierbij is om bepaalde groepen mensen die hulpverlening, psychische hulp of een andere vorm van hulp nodig hebben wegens beperkingen of handicaps, te compenseren door aangeboden voorzieningen. Mensen hebben hierbij de keuze tussen een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZiN).

Wat betekent Wmo eventueel voor u?

De WMO is er in principe voor iedereen. Voor mensen met beperkingen door een lichamelijke handicap, een psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ook voor ouders en kinderen met opvoedproblemen. Daarnaast vallen diverse maatschappelijke onderwerpen en trajecten onder de Wmo. Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u altijd terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Een specialist zal dan beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp via de gemeente.

 

Wat houdt een persoonsgebonden budget in?

Als u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget, kunt u zelf de nodige hulp of zorg inkopen via de gemeente waarin u woont. Elke gemeente bepaalt zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Dit kan dus per gemeente verschillen. De kosten uit de Wmo worden uit belastinggelden gefinancierd. Per 1 januari 2015 zijn verschillende taken overgeheveld van de AWBZ naar gemeenten, zorgverzekeraars en de overheid. Hiervoor is dus ook een nieuwe wet Wmo gekomen. In de praktijk betekent dit dat de gemeenten vanaf 2015 voor het belangrijkste deel verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de mensen thuis.

 

Heb ik recht op een PGB of hoe kom ik daaraan?

Als u meent recht te hebben op een PGB kunt u dit aanvragen bij het CIZ of bij de gemeente. Dit is afhankelijk van de beperking en de hulpvraag. Deze overheidsinstantie beoordeelt uw aanvraag en behoefte aan zorg of hulp. De gemeente zal dan verder uitvoering geven aan een PGB waarmee u de voor u geschikte zorg of hulp kunt inkopen. Met de zorg die Moments of Care verstrekt, kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een PGB, zodat u de kosten niet zelf hoeft te betalen. Bij uw aanvraag kunnen wij u hier meer over informeren.

Om aan de voorwaarden voor een PGB te voldoen, moet duidelijk worden aangegeven waarom u voor u zelf of voor uw kind een PGB nodig heeft. Daarna wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft.

 

Maatschappelijke Ondersteuning en zorg in natura

In veel gevallen kunt u ook kiezen voor zorg in natura (ZiN). Aangezien Moments of Care erkend is voor de Wmo. Voor nu in de gemeente Nissewaard, al kunnen wij ook contact opnemen met andere gemeenten, zodat de zorg ook via deze weg vergoed kan worden. Daarbij hebben wij goede contacten met het jeugdondersteuningsteam (JOT), gezien onze activiteiten voor Jeugd en Gezin bij de gemeente. Met een PGB bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder waar u recht op heeft en hoe deze zorg wordt aangeboden. Zelf heeft u er dan geen omkijken naar.

 

Sociale wijkteams

Bij de gemeente worden ook sociale wijkteams ingezet. Moments of Care kan vanuit een rol als maatschappelijk werker een bijdrage leveren aan deze wijkteams. Binnen deze wijkteams zitten diverse aangesloten expertises, hulpverleners en professionals. Waar nodig worden deze sociale wijkteams ingezet voor ondersteuning en begeleiding binnen het kader van advies, opvoedingsondersteuning, scheidingsproblematiek en dringende hulp voor ouders en kinderen.

 

Meer weten over Wmo en PGB?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een PGB voor hulp voor u zelf of voor uw kind, of heeft u een indicatie en wilt u zorg gaan ontvangen van ons? Moments of Care kan dit voor u regelen of uitzoeken en u hier verder over infomeren. Neem gerust contact met ons op en wij vertellen u de mogelijkheden.

" Bel of mail Moments of Care voor meer informatie of een aanvraag "

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk