Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

"Blijf niet zitten met gedragsproblemen van uw kind of leerling en volg onze training"

Training “Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten”

Vanuit Moments of Care bieden bij wij de training “Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten”. In deze training krijgt u als leerkracht, vrijwilliger of andere geïnteresseerde inzicht in verschillende gedragsproblemen die bij kinderen kunnen voorkomen. We geven u handvatten hoe u als volwassene met de gedragsproblematiek om kunt gaan.

Wanneer spreken we van een gedragsprobleem?
Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Wat is nu het verschil tussen lastig gedrag en een gedragsprobleem? We spreken van een gedragsprobleem als een kind ongewenst gedrag vertoont dat storend is voor de omgeving. Het is een terugkomend iets. Het ongewenste gedrag komt meestal in meerdere situaties voor, dus zowel thuis als op school.

Doel van de training

Het doel van de training is om meer te weten komen over de verschillende ontwikkelingsfases die het kind en de adolescent doorlopen en om meer inzicht te krijgen in gedragsproblematiek bij kinderen en adolescenten.

In het interactieve gedeelte van de training wordt er gekeken naar uw eigen reacties op het probleemgedrag van het kind/adolescent en naar eventuele valkuilen. Naast het informatieve gedeelte zal er plaats zijn om praktijkervaringen met elkaar te delen. Door ervaringen met elkaar te delen zal er herkenning plaatsvinden en zult u ervaren dat u niet de enige bent die het lastig vindt om met gedragsproblemen om te gaan.

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is bedoeld voor professionals (vanuit het onderwijs of vanuit de gemeente) en andere geïnteresseerden die dagelijks met kinderen te maken hebben (bijvoorbeeld vrijwilligers bij sportverenigingen).

De training kan ook aan ouders worden gegeven. De inhoud van de training wordt dan afgestemd op de doelgroep.

Inhoud van de training

– Ontwikkelingsfasen van het kind en de adolescent

– Verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen

– Hoe signaleer je afwijkend gedrag?

– Wanneer roep je hulp in?

– Interactie tussen de deelnemers (met elkaar bespreken wat wel werkt, wat niet en wat je anders zou kunnen doen)

– Evaluatie training en opdracht voor terugkom-moment

Zoals uit de beschrijving van het bovenstaande programma blijkt is er binnen de training ruimte om met elkaar praktijkervaringen uit te wisselen. Uit ervaring is gebleken dat mensen het prettig vinden om elkaar te ondersteunen en als klankbord te fungeren.

Moments of Care biedt zoveel mogelijk maatwerk. We zullen de inhoud van de training dan ook afstemmen op de deelnemersgroep.

Desgewenst kan Moments of Care als begeleider van zorgkinderen altijd individuele hulp en begeleiding bieden. Dit kan ook vanuit onze rol als kindercoach.

Onze werkwijze

De training duurt 3 uur, inclusief de evaluatie. Bovendien bieden wij nazorg en wordt er een terugkom-moment ingepland. Het terugkom-moment zal ongeveer 2 uur beslaan.

Het terugkom-moment zal een maand na de training worden ingepland. We evalueren of u anders omgaat met de gedragsproblematiek en we bespreken waar u nog tegenaan gelopen bent in de afgelopen periode. Er is gelegenheid om knelpunten, vraagstukken en nieuwe ideeën aan bod te laten komen. Indien gewenst kan er ook individuele ondersteuning worden geboden.

Tussen de training en het terugkom-moment bieden wij ook ondersteuning, de zogenaamde nazorg.
Via de mail en/of telefoon of in een persoonlijk contactmoment kunnen we met u de veranderingen van omgangsvormen, de nieuwe benadering van het gedrag en de veranderingen in het gedrag van het kind/adolescent bespreken.

Moments of Care heeft maatwerk hoog in het vaandel staan. In een persoonlijk contact vooraf bespreken we de inhoud van de training met u als opdrachtgever en kunnen we indien gewenst de training aanpassen.
Ook tijdens de training kunnen eventuele wensen van de deelnemers worden meegenomen.

Resultaat van de training

Na het volgen van deze training, hebben de deelnemers meer inzicht in hun eigen kracht en valkuilen met betrekking tot de interactie tussen een volwassene en een kind. Door de opgedane kennis en het bespreken van eigen ervaringen, wordt er over het algemeen een link gelegd in de hersenen, waardoor het gemakkelijker wordt om deze kennis in de praktijk te herkennen en eventueel eigen gedrag te kunnen veranderen. Daarbij bent u beter in staat om goed om te gaan met de problemen en deze te accepteren. Daarnaast is het fijn om als deelnemers onderling elkaar te kunnen ondersteunen en een klankbord te krijgen.

Kostprijs

De training, inclusief nazorg en terugkom-moment, kost 240 euro per persoon inclusief btw.

De training kan op een locatie naar keuze of in-company worden gegeven.

Aanmelden training “Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten”

Wilt u graag aan de training “Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten” deelnemen? Heeft u vragen over de training of wilt u meer informatie? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

E-MAIL         info@momentsofcare.nl

TELEFOON 06-19037570

"Blijf niet zitten met gedragsproblemen van uw kind of leerling en volg onze training"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk