Evaluatieverslag kwaliteitsenquêtes Moments of Care

"Kies voor begeleiding op maat"

1. Inleiding

Door het afnemen van de kwaliteitsenquêtes wil Moments of Care inzicht krijgen in hoe de cliënten de door Moments of Care geboden begeleiding ervaren. Daarnaast wil Moments of Care graag weten waar de ontwikkel- en verbeterpunten liggen.

De enquêtes zijn ingevuld in de maanden juni, juli en augustus. Op de enquête kon de cliënt aangeven of hij/zij toestemming gaf voor een anonieme verwerking van de resultaten in een verslag. Alle cliënten gaven toestemming om hun antwoorden anoniem in een verslag te verwerken. Er zijn enquêtes verstuurd naar de cliënten die minimaal 6 maanden begeleiding van Moments of Care ontvangen.

De vragenlijst bestaat uit drie open vragen, vijf gesloten vragen en drie stellingen. Bij sommige vragen bestaat de mogelijkheid om een toelichting te geven.

 

" Kies voor begeleiding op maat "

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk