Gedrag & ontwikkeling

"Vergroot uw kennis en inzicht en doe hiermee uw voordeel in de praktijk"
gedrag-en-ontwikkeling

Training gedrag en ontwikkeling

In de training Gedrag & Ontwikkeling krijgt u als leerkracht, ouder of andere geïnteresseerde inzicht in het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Als u ziet dat een kind afwijkend, storend of problematisch gedrag vertoond, overgevoelig reageert of faalangst heeft, geeft deze training u inzicht en kennis waar deze gedragingen mogelijk uit voorkomen. Daarbij krijgt u bruikbare handvaten welke u direct in de praktijk kunt toepassen.

 

Doel van de training

Het geven van inzichten en handreikingen bij kinderen die (ernstige) sociaal-emotionele problemen laten zien. Daarbij krijgt u meer inzicht in het verloop van de ontwikkeling bij kinderen, zodat u ook beter kunt handelen op het leeftijdsniveau van het kind. Door de kennis, verkregen inzichten en praktische tips verbetert de communicatie en worden conflicten en confrontaties verminderd. Daarbij wordt vooral de aandacht gelegd op begripsvorming en de juiste begeleiding en ondersteuning van zorgkinderen.

 

Voor wie is deze training gedrag en ontwikkeling bedoeld?

Deze training gedrag en ontwikkeling is zowel voor leerkrachten, IB-ers, ouders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden die met kinderen te maken hebben die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen of stagneren in hun ontwikkeling. Daarbij wordt duidelijk gemaakt hoe gedrag en ontwikkeling werkt en kan deze kennis toegepast worden in de thuissituatie en op school. Met name ook voor leerkrachten die met het oog op passend onderwijs meer kennis en handvaten willen om zorgkinderen beter te leren begrijpen en de juiste hulp en begeleiding te kunnen bieden vanuit school.

 

Inhoud training

  • Hoe wordt gedrag en ontwikkeling bij kinderen gezien
  • Theorie ontwikkelingsfasen van een kind
  • Mogelijke stagnaties in de ontwikkeling en oorzaken
  • Theorie gedrag en stoornissen
  • Wanneer hulp inroepen
  • Kennis in praktijk brengen

 

Daarbij is er ruimte om ervaringen te delen met betrekking tot eigen voorkomende situaties. Tevens gaan we oefenen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het is gebruikelijk om kort na de training een evaluatiemoment in te plannen, om te kijken in hoeverre deze training de gestelde doelen voor u zelf heeft bereikt. Desgewenst kan Moments of Care als begeleider van zorgkinderen individuele hulp en begeleiding bieden. Dit kan ook vanuit onze rol als kindercoach.

Onder zorgkinderen verstaan wij kinderen met bijvoorbeeld een vorm van autisme zoals bijvoorbeeld PDD NOS, hoog gevoeligheid, ADHD, dyslexie of hoogbegaafdheid maar ook kinderen die gedragingen vertonen waar het kind en zijn omgeving zelf last van hebben.

 

Resultaat van de training

Met de geleerde kennis, aangereikte adviezen, handvaten en tips over diverse gedragsproblemen die tijdens de ontwikkeling voorkomen, kunt u deze sneller herkennen en leert u hiermee om te gaan. Juist door het vroegtijdig herkennen van specifieke gedragskenmerken of eventuele gedragsstoornissen, kan tijdig hulp worden geboden om verdere gedragsproblemen thuis en op school te voorkomen, of op de juiste manier te begeleiden. De kennis die u leert kunt u direct toepassen in de praktijk binnen uw thuissituatie of school.

 

Onze werkwijze

De training duurt 4 uur en kan worden afgesloten met een evaluatie, nazorg en terugkom-moment om ervaringen te delen en eventuele knelpunten, vraagstukken en ideeën te bespreken. Tussentijds is altijd contact mogelijk om hetgeen wat in de praktijk wordt ervaren te bespreken. Onze nazorg is dan ook uniek en dat maakt deze training waardevol en persoonlijk met langdurig resultaat.

De training Gedrag en Ontwikkeling kan incompany binnen een school of organisatie worden gegeven, of in overleg op een locatie naar wens. Binnenkort staan data, locaties en aanvangstijden op de website vermeld.

 

Kostprijs

De kostprijs van deze training is € 495,- voor maximaal 6 deelnemers. Dit is inclusief de training, persoonlijke nazorg gedurende een maand en het follow-up moment.

Eventueel komen de verplichte BTW kosten hier nog bij. Mocht u een andere uitvoering willen of het aantal deelnemers vergroten dan kan hier in overleg naar gekeken worden. De prijs wordt dan hierop aangepast.

Wilt u zich individueel als ouder of belangstellende aanmelden, bedragen de kosten € 119,-

 

Aanmelden training Gedrag en Ontwikkeling

Heeft u interesse om de training Gedrag en Ontwikkeling bij te wonen, heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Vul dan uw gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

"Vergroot uw kennis en inzicht en doe hiermee uw voordeel in de praktijk"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk