Opvoedingsondersteuning

"Kan opvoedingsondersteuning bijdragen aan een positieve communicatie binnen uw gezin? Doe dan een aanvraag bij Moments of Care"

Opvoedingsondersteuning

Soms gaat het niet zo lekker met uw kind en loopt u tegen ingewikkelde opvoedsituaties aan. Als de problemen structureel lijken te zijn is het fijn dat u opvoedingsondersteuning kunt krijgen.

Moments of Care kan hiervoor zorgen, zij kan u ondersteunen en adviseren als u opvoedproblemen ondervindt. Wij werken in de regio’s Rotterdam, Den Haag, Voorne-Putten en het Westland.

Eerste hulp bij opvoeden

Het kan lastig zijn om als ouder/verzorger toe te geven dat je hulp kan gebruiken bij het opvoeden van je kind/kinderen. Het is juist heel moedig om je kwetsbaar op te durven stellen en om hulp te vragen. Het is goed voor ieders welzijn, zowel voor de ouder(s) als voor het kind/ de kinderen, als een gezin optimaal functioneert.

Bij Moments of Care werken deskundige begeleiders met kennis op het gebied van opvoedproblemen. Wij proberen altijd samen een oplossing te vinden voor de heersende problematiek. Uw vragen en onzekerheden nemen we serieus. Moments of Care vindt het belangrijk dat u het gevoel krijgt er niet meer alleen voor te staan en dat u zich gehoord voelt.
Door onze opvoedingsondersteuning kunnen wij u helpen uw kind(eren) op te laten groeien tot evenwichtige individuen met een positief zelfbeeld.

Als wij u begeleiden bij het opvoeden is het van belang dat u als ouder bereid bent om ook naar uzelf te kijken. Als u reflecteert op uw eigen gedrag leert u zichzelf beter begrijpen. Hierdoor leert u ook de gedragingen van uw kinderen beter begrijpen.

Opvoedingsondersteuning: wat houdt het precies in?

Opvoedingsondersteuning is een verzamelbegrip voor begeleiding, advies en coaching met als doel de opvoedvaardigheden van ouders vergroten en de opvoedsituatie verbeteren.
Als uw kind een gedrags- of ontwikkelingsstoornis heeft, kan het dat uw kind gedrag vertoont dat u niet goed begrijpt. Het kan dan heel zinvol zijn om opvoedingsondersteuning te krijgen, zodat u stap voor stap weer meer grip krijgt op de heersende problematiek.
Opvoedingsondersteuning kan door ouders zelf aangevraagd worden. Daarnaast kan dit door de gemeente worden ingezet bij maatschappelijke kwetsbare gezinnen, eenoudergezinnen, adoptiegezinnen of samengestelde gezinnen.

Kijk voor meer informatie bij jeugd en gezin.

Wanneer opvoedingsondersteuning aanvragen?

U kunt opvoedingsondersteuning aanvragen als u:
• het contact met uw kind(eren) wil versterken
• wil leren omgaan met complex gedrag
• ongewenst gedrag wil veranderen
Indien er een ingrijpende levensgebeurtenis (bijvoorbeeld overlijden van een naaste, echtscheiding, verhuizing naar externe zorg, adoptiegezin, nieuwe gezinssituatie) binnen uw gezin heeft plaatsgevonden brengt dit veel veranderingen met zich mee. Zowel voor u als ouder als voor uw kind(eren) kan het lastig zijn om met deze veranderingen om te gaan. Moments of Care kan u en uw kind(eren) daarbij helpen.

Door middel van opvoedingsondersteuning krijgt u inzichten en handvatten bij het opvoeden van uw kind(eren). Moments of Care biedt opvoedingsondersteuning bij kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

Het doorvoeren van veranderingen binnen een gezin lukt niet in een dag, dit kost tijd, geduld en begrip van alle betrokkenen.
Samen met u kijken we hoe we uw kind(eren) het beste kunnen benaderen en helpen. Bij ernstige gedragsproblemen kan het nodig zijn om een intensiever begeleidingstraject of een onderzoek in te zetten. Moments of Care kijkt samen met u of wij de benodigde hulp zelf kunnen bieden of dat extra hulp buiten Moments of Care gewenst is.

De eerste stappen bij opvoedingsondersteuning

In een intakegesprek maken wij kennis met elkaar en wordt besproken waarbij er hulp nodig is. Vervolgens stelt Moments of Care een hulpplan op, dit plan wordt met ouders besproken. Hierbij wordt altijd de opvoedingsondersteuning aangepast aan de vraag zodat er hulp op maat wordt geleverd.

Bij het begeleiden van uw kind(eren), vinden wij het belangrijk om u als ouder(s) zo veel mogelijk bij het proces te betrekken. We zullen het proces dan ook regelmatig met u evalueren, zodat we de vorderingen met u kunnen bespreken.

Desgewenst kan de eerste hulp bij opvoeden worden gecombineerd met gezinscoaching op een breder vlak, bijvoorbeeld door individuele coaching voor ouder(s) en/of kind(eren).

Vergoeding uit persoonsgebonden budget (PGB)

Soms zullen enkele gesprekken ten aanzien van het opvoeden al leiden tot een goed resultaat, maar er kan binnen een gezin ook intensievere begeleiding nodig zijn. Indien er sprake is van complexere gedragsproblematiek met een diagnose kunt u in aanmerking komen voor een PGB via de gemeente. Moments of Care kan u adviseren bij het aanvragen van een PGB.

Kijk voor meer informatie bij Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Opvoedingsondersteuning aanvragen?

Wilt u meer weten over opvoedingsondersteuning of wilt u opvoedingsondersteuning aanvragen? Neem dan contact met ons op en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"Kan opvoedingsondersteuning bijdragen aan een positieve communicatie binnen uw gezin? Doe dan een aanvraag bij Moments of Care"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk