Missie & Visie

"Maatwerk, respect en daadkracht. Zullen we het samen doen?"

Missie

Moments of Care staat voor Respect, Samenwerking, Maatwerk en Daadkracht.

Wij richten ons op de cliënt en zijn omgeving. Samen stellen we de hulpvraag op en onderzoeken we welke vorm van hulp nodig is. Op deze manier komen we gezamenlijk tot een begeleidingstraject op maat. Als de hulpvraag helder is kunnen we direct aan de slag!

Moments of Care is in september 2012 opgericht door Maaike Meijer. In samenwerking met andere zorgaanbieders en professionals adviseert, coacht, informeert en begeleidt Moments of Care particulieren, scholen en gemeentelijke instellingen.

Moments of Care biedt hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen die moeilijkheden ervaren op opvoedkundig, psychisch en/of maatschappelijk gebied. Hierbij kan sprake zijn van gedragsproblemen of bepaalde ontwikkelingsproblematiek.

Visie

Vanuit Moments of Care geven we een persoonlijke, praktische en praktijkgerichte coaching en begeleiding. 

Iedere cliënt is uniek. In onze begeleiding nemen we het karakter en de (on)mogelijkheden van elke cliënt mee. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zelf meedenken en zelf ervaren. Door samen te werken proberen we een zo hoog mogelijke vorm van zelfredzaamheid te bereiken. De cliënt leert zelf de regie in eigen handen te nemen en leert ook om de regie over zijn eigen leven te behouden.

Naast de individuele en gezinsbegeleiding dragen wij graag onze kennis op het gebied van gedrag en ontwikkeling over aan leerkrachten, vrijwilligers en gemeenten.

Moments of Care bestaat uit hulpverleners die op het gebied van gedragsproblematiek zowel ervaringsdeskundig als theoretisch onderlegd zijn. Onder ons team kunt u meer lezen over het team van Moments of Care. Wij werken in een klein en hecht team. Wij hebben niet de ambitie om substantieel in omvang te groeien. Wél heeft Moments of Care de ambitie om haar aanbod uit te breiden en te verdiepen.

Door het geven van trainingen op maat willen wij graag professionals (met name leerkrachten en gemeenten) ondersteunen in hun begeleiding aan kinderen en volwassenen met specifieke hulpvragen gericht op gedrag en ontwikkeling. Na de training verzorgt Moments of Care een terugkom-moment. Ook tussen de trainingen door is Moments of Care bereikbaar voor vragen. Op deze manier willen wij de scholen en gemeenten ondersteunen in de implementatie van de opgedane kennis tijdens de trainingen.

In ons team hebben we veel kennis in huis over hersenen, gedrag en levensloopontwikkeling. Op elk moment in het leven kan er stagnatie optreden, die stagnatie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een gedragsstoornis, een trauma, pestproblematiek of onverwerkte problemen uit het verleden. Op dat moment zal Moments of Care – samen met de cliënt – ervoor zorgen dat de stagnatie zoveel mogelijk wordt opgeheven en dat het leven weer een positieve richting krijgt.

De kerndoelen van Moments of Care op een rijtje:

  • hoge mate van betrokkenheid; het menselijke aspect staat voorop
  • de doelen van de cliënt staan altijd centraal
  • in overleg met de cliënt wordt de hulpvraag geformuleerd
  • continu leveren van maatwerk (doelen kunnen tussentijds altijd worden aangepast)
  • goede bereikbaarheid door korte communicatielijnen
  • leveren van betaalbare zorg

 

Jaarlijks voert Moments of Care een kwaliteitsonderzoek onder haar cliënten uit. Op deze manier kunnen we de bovenstaande kerndoelen monitoren en indien nodig aanpassen. Elk jaar formuleren wij met het team speerpunten om onze begeleiding te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura? Klik dan op de onderstaande link.

WMO/PGB/ZiN

 

 

"Maatwerk, respect en daadkracht. Zullen we het samen doen?"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk