Over ons

"Kies ook voor de persoonlijke begeleiding van Moments of Care"

WIE ZIJN WIJ?

Elke zorgverlener van Moments of Care heeft naast de nodige praktijkervaring een gedegen theoretische achtergrond.

Wij bestaan uit een multidisciplinair team. We hebben regelmatig een intervisiebijeenkomst waarbij we elkaar feedback en advies geven.

De verschillende teamleden stellen zich voor, we beginnen met de leidinggevende van Moments of Care.

Mijn naam is Maaike Meijer.
In september 2012 heb ik Moments of Care opgericht. De organisatie is ontstaan vanuit mijn passie om mensen te helpen.
Ik heb MBO SPW 3 en 4, sociaal pedagogisch medewerker gedaan, gevolgd door de PABO. Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van gedrag en ontwikkeling.
In 2006 deed ik vrijwilligerswerk bij het Psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal. Toen ontdekte ik al snel mijn liefde voor het welzijnswerk. Mijn passie lag bij het helpen van mensen en dit ging mij ook natuurlijk af.
Mijn affiniteit ligt bij ontwikkelings- en gedragsmoeilijkheden. Vanuit persoonlijk vlak ben ik bekend met ADHD. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik herkennen waar een blokkade, bepaald gedrag of onrust van iemand met ADHD vandaan komt.
De ontwikkeling van de mens en de werking van het brein hebben altijd mijn interesse gehad. Door mijn eigen ervaringen kan ik theorie en praktijk aan elkaar koppelen. De combinatie van theorie en praktijk pas ik toe in mijn begeleiding en in mijn trainingen.
Naast mijn studie heb ik enkele jaren als coach/gezinsbegeleider bij een gezin gewerkt. Ik werkte toen al heel zelfstandig en dat beviel mij erg goed. Daarom besloot ik als zelfstandige door te gaan in plaats van bij een gevestigde zorgaanbieder te gaan werken.

Inmiddels werk ik verschillende jaren vanuit Moments of Care als coach, trainster en begeleidster.
Uit evaluaties blijkt dat cliënten mij zien als een sociaal, warm en inlevend persoon. Zij geven aan dat ze makkelijk met mij praten doordat ik me goed in kan leven en door mijn betrokkenheid. De cliënten waarderen het dat ik tijdens de begeleiding ook een gezonde dosis humor gebruik.

In mijn vrije tijd vind ik het prettig om in de tuin bezig te zijn, lekker te koken of een goed boek te lezen. Ik ben opgegroeid op een boerderij met veel dieren, daar is mijn grote liefde voor dieren en voor de natuur geboren.

Vanuit Moments of Care werk ik samen met de cliënt aan het “sterker” worden, in de figuurlijke zin van het woord, zodat hij/zij zich weer meer in zijn/haar kracht voelt staan. Ik vind het belangrijk dat cliënt de regie over zijn/haar leven weer in eigen handen kan nemen.

Mijn naam is Daniëlle Sluimer, ik ben 26 jaar en woon in Zuidland. In juni 2015 heb ik mijn SPH diploma gehaald met als minor Jeugdzorgwerker.
Mijn hobby’s zijn tuinieren en schilderen. Creativiteit is dan ook iets wat ik belangrijk en leuk vind om in te zetten in de hulpverlening.
In februari 2016 ben ik bij Moments of Care gaan werken. De werkwijze van Moments of Care sluit volkomen aan bij mijn missie als hulpverlener: ‘Ondersteuning bieden waarbij de stem van de cliënt de rode draad is in de hulpverlening. Samen kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden, samen werken aan een mooiere toekomst.’

Mijn naam is Denise Tabbernee, ik ben 27 jaar en woon in Hoogvliet. In 2012 heb ik mijn HBO diploma Pedagogiek behaald aan de Hogeschool Rotterdam en sinds januari 2016 ben ik werkzaam bij Moments of Care. Na het behalen van mijn diploma heb ik ervaring opgedaan op verschillende gebieden in de hulpverlening en jeugdzorg. Binnen Moments of Care werk ik met veel plezier en gedrevenheid om onze missie uit te voeren en gezinnen en kinderen te helpen en terug te zetten in hun eigen kracht. Het bieden van zorg op maat en de hoge betrokkenheid bij onze cliënten is wat mij erg aanspreekt in de visie van Moments of Care en hier kan ik mij dan ook heel goed in vinden als hulpverlener. Verder houd ik veel van lezen, doe ik graag aan sport en houd ik van dieren.

Mijn naam is Fransien Vervoorn.
Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik Algemene Taalwetenschap, met als afstudeerrichting neurolinguïstiek, gaan studeren. Neurolinguïstiek is de wetenschap die de relatie tussen taal en de menselijke hersenen bestudeert.
Daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen, eerst in het regulier en vervolgens in het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs sprak me meer aan dan het regulier. In het speciaal onderwijs kun je meer aandacht aan een kind besteden aangezien de groepen veel kleiner zijn. Voor elk kind schrijf je een individueel plan. De kinderen hebben deze specifieke aandacht ook nodig. Ik werkte op een school voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een normale tot hoge begaafdheid die adhd-achtige problematiek hadden en/of een ASS, Autisme Spectrum Stoornis.

Voordat ik ging lesgeven heb ik een postdoctorale lerarenopleiding voor het vak Nederlands gedaan. Na een aantal jaar te hebben lesgegeven kreeg ik in een coördinerende en leidinggevende functie binnen het speciaal onderwijs. Een paar jaar geleden ben ik gestopt met werken omdat ik vanwege een nieuwe thuissituatie meer thuis wilde zijn voor de kinderen. Ik ben toen met de studie psychologie gestart.
Aangezien ik naast deze studie toch weer graag aan het werk wilde heb ik kennisgemaakt met Maaike Meijer van Moments of Care. Op dit moment heb ik verschillende taken. De visie van Moments of Care spreekt me erg aan; binnen Moments of Care wordt er op een betrokken manier maatwerk geleverd, er wordt naar gestreefd om de client weer de regie over zijn/haar eigen leven te laten terugvinden. Binnen Moments of Care denk ik mijn kennis over gedrag en hersenen en ervaring vanuit het speciaal onderwijs, goed in te kunnen zetten.

 

"Kies ook voor de persoonlijke begeleiding van Moments of Care"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk

v