Kindercoach

"Wij leren uw kind om sociaal vaardiger te worden"

Kindercoach

Moments of Care is gevestigd in Spijkenisse en daarnaast werken we ook in de regio Rotterdam; onder andere in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hoeksche waard, Voorne-Putten en de Drechtsteden. We zijn dus eigenlijk werkzaam in heel Zuid-Holland Zuid.

Moments of Care biedt kindercoaching waarbij maatwerk wordt geleverd. Er wordt altijd zorgvuldig gekeken naar wat uw kind specifiek nodig heeft.
Wij schenken aandacht aan allerlei – soms ingewikkelde – vraagstukken rondom het kind. Hierbij kunnen ook vragen aan bod komen die te maken hebben met de opvoeding en het ouderschap.

De kindercoach is er voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.
Voor pubers en adolescenten (vanaf 12 tot ongeveer 21 jaar) kunt u terecht bij onze jongerencoach.
Als u voor meer dan één kind en eventueel ook voor uzelf behoefte heeft aan begeleiding en ondersteuning kunt u terecht bij onze gezinscoach.

Wat doet de kindercoach precies?

Moments of Care richt zich onder andere op het begeleiden en ondersteunen van kinderen met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en opvoedproblemen.
Wij leren kinderen nieuwe vaardigheden aan waardoor zij zich sociaal sterker gaan voelen. Samen met de ouders/verzorgers dragen wij er zorg voor dat het kind zich deze vaardigheden eigen maakt. Het gebruik van deze vaardigheden zal leiden tot verandering in het gedrag van het kind, het zal zich competenter en gelukkiger gaan voelen.
De kindercoach zal samen met het kind zoeken naar zijn mogelijkheden en zijn kwaliteiten. Door talenten van het kind in te zetten groeit zijn zelfvertrouwen. Hierdoor leert het kind zichzelf ook beter kennen.

Wanneer kunt u een beroep doen op de kindercoach van Moments of Care?
U kunt de kindercoach inschakelen als uw kind:
– erg onzeker is
– erg verlegen is
– slecht slaapt en veel piekert
– angstig of verdrietig is
– zich terugtrekt en sociale interacties vermijdt
– niet begrijpt waar emoties vandaan komen en moeite heeft om emoties te uiten
– dwars, koppig en boos is (niet openstaat voor uw gezag, hulp en correcties)
– last ondervindt van scheidingsproblematiek
– slechte schoolprestaties heeft (waarbij u de oorzaak niet direct kunt herleiden)
– gepest wordt door andere kinderen
Ook als u andere vragen heeft over het gedrag van uw kind kunt u bij Moments of Care terecht voor advies en begeleiding. Het is ook mogelijk om bij ons gerichte trainingen  te volgen.

Regels en grenzen aangeven

Het is belangrijk dat kinderen leren wat gewenst en ongewenst gedrag is. Daarbij is het van belang dat de ouder/verzorger duidelijke grenzen en regels aangeeft. Soms is het best lastig om als ouder/verzorger consequent te (blijven) handelen. Moments of Care kan u hierbij helpen. Wij geven duidelijke richtlijnen en advies om begrenzen en positief opvoeden mogelijk te maken.

Werkwijze

De hulpverlening vanuit Moments of Care is altijd maatwerk. Elk probleem vraagt om een unieke aanpak.
Bij Moments of Care kunt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Als u naar aanleiding van het kennismakingsgesprek besluit dat u uw kind graag door Moments of Care wil laten begeleiden volgt er een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek proberen wij erachter te komen wat precies de hulpvraag is. Als wij weten wat de hulpvraag is kunnen wij concrete doelen op gaan stellen. Wij stellen vervolgens een plan van aanpak op. Samen werken wij oplossingsgericht aan de gestelde doelen. Wij bespreken uiteraard met het kind of de doelen bereikt worden en passen indien nodig de doelen aan.
Ook met u als ouder/verzorger zijn er tussentijdse evaluaties om de resultaten te bespreken

In contact komen met een kindercoach?

Wilt u meer informatie over de kindercoach of wilt u een kindercoach inschakelen? Neem dan contact met ons op!

CONTACT INFO

EMAIL info@momentsofcare.nl
TELEFOON 06-19037570

"Wij leren uw kind om sociaal vaardiger te worden"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk