Gedragsproblemen in de klas

"Gedragsproblemen in de klas? Moments of Care helpt en begeleidt"
Moments of Care is gevestigd in Spijkenisse. Daarnaast werken we ook in de regio Rotterdam; onder andere in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hoeksche waard, Voorne-Putten en de Drechtsteden. We zijn dus eigenlijk werkzaam in heel Zuid-Holland Zuid.

Gedragsproblemen in de klas

We spreken van een gedragsprobleem als een kind ongewenst gedrag vertoont dat storend is voor de omgeving. Het is een terugkomend iets. Het ongewenste gedrag komt meestal in meerdere situaties voor, dus zowel thuis als op school.
Als leerkracht kunt u een of meerdere leerlingen in de klas hebben met een gedragsprobleem. Het omgaan met kinderen met een gedragsprobleem is niet eenvoudig en al helemaal niet als u een groot aantal kinderen in de klas heeft. Als leerkracht bent u zich ervan bewust dat het kind met een gedragsprobleem een specifieke aanpak en extra aandacht nodig heeft maar tegelijkertijd wilt u de andere kinderen in uw klas niet tekort doen. U staat dus voor een ingewikkelde onderwijstaak.

Wat is het verschil tussen een gedragsprobleem en een gedragsstoornis?

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van gedragsstoornis. Wanneer de oorzaak in de omgeving wordt gesitueerd, spreekt men van een gedragsprobleem. De stoornissen maken deel uit van de ontwikkelingsstoornissen.
Er treedt vaak een mengeling op van stoornis en probleem. Dan is het moeilijk om een scheiding te maken. De stoornis manifesteert zich door probleemgedrag dat meestal eerder door de omgeving dan door het kind zelf als hinderlijk wordt ervaren.

In Wikipedia. Geraadpleegd op 12 september 2017, van http://nl.wikipedia.org

 

Risico- en beschermende factoren bij gedragsproblemen

Onder risicofactoren behorend bij het kind verstaan we onder andere een moeilijke zwangerschap, een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht, een moeilijk temperament, lage intelligentie en slechte schoolprestaties. Onder beschermende kindfactoren verstaan we onder andere een goede intelligentie, een positief zelfbeeld en bereidheid om hulp te aanvaarden.

Problemen binnen het gezin kunnen een risicofactor zijn voor het ontstaan van gedragsproblemen. Als de relaties binnen het gezin goed zijn kan dit juist als een beschermende factor werken.
Ingrijpende gebeurtenissen in de omgeving van het kind, zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbaar persoon, kunnen een rol spelen bij het ontstaan van gedragsproblemen

 

Wat kan Moments of Care voor u betekenen?

Moments of Care kan advies en begeleiding bieden als u een of meerdere leerlingen in de klas heeft met gedragsproblemen. Moments of Care kan het kind ook observeren in de klas en tijdens vrije momenten (zoals in de pauze of tijdens de gymles) om samen met de leerkracht en eventueel de intern begeleider het gedrag van het kind te bespreken en gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen.

Moments of Care kan u ondersteuning bieden als u leerlingen met de onderstaande problemen/stoornissen in de klas heeft:

  • ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)
  • ODD (Oppositional Defiant Disorder)
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • ADD (Attention Deficit Disorder)
  • faalangst

Als u leerlingen in de klas heeft die hoogbegaafd of hoogsensitief zijn kunnen wij u ook adviseren. Dit doen wij in samenwerking met andere organisaties zoals Cleverbee.

Moments of Care staat voor maatwerk en een integrale aanpak. Het liefst betrekken we het kind, de ouders/verzorgers en de leerkracht bij het plan van aanpak. Naast de analyse van het probleemgedrag dat het kind laat zien zullen we ook kijken naar wat goed gaat, dus wat kan het kind, waar wordt het blij van, waar liggen zijn/haar sterke punten en talenten.

 

Trainingen

Moments of Care verzorgt ook trainingen die voor uw school interessant kunnen zijn:

gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten
gedrag en ontwikkeling
Wilt u graag gebruik maken van onze kennis en expertise? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

CONTACT INFO
EMAIL info@momentsofcare.nl
TELEFOON 06-19037570

AANGESLOTEN BIJ

advertisement advertisement advertisement advertisement

"Gedragsproblemen in de klas? Moments of Care helpt en begeleidt"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk