Gezinscoach

"Onze gezinscoach helpt u de regie over uw gezin weer terug te krijgen"

Gezinscoach

Een gezinscoach kijkt zonder oordeel naar de situatie van een gezin. Hij of zij herkent de hulpvraag en vertaalt die in mogelijke oplossingen. Gezinnen waarin verschillende problemen bij één of meerdere minderjarige kinderen spelen, kunnen worden ondersteund en begeleid door een gezinscoach. Ouders en kinderen profiteren dus beiden van de begeleiding.

Het gaat om het systeem binnen het gezin. Het doel van de gezinsbegeleiding is dat de harmonie binnen het gezin wordt teruggebracht en dat ouders weer de regie in handen krijgen.

De begeleiding door een gezinscoach kan zowel door ouders zelf als door externe partijen, bijvoorbeeld gemeente of scholen, worden aangevraagd.

Moments of Care is gevestigd in Spijkenisse en daarnaast werken we ook in de regio Rotterdam; onder andere in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hoeksche waard, Voorne-Putten en de Drechtsteden. We zijn dus eigenlijk werkzaam in heel Zuid-Holland Zuid.

 

Wat kan de gezinscoach voor u betekenen?

Een gezinscoach analyseert de problemen binnen het gezin en zal dan samen met u een plan van aanpak opstellen. Bij Moments of Care staat maatwerk centraal, we zullen altijd kijken naar wat uw gezin voor specifieke begeleiding nodig heeft. Wij hanteren een oplossingsgerichte aanpak. De begeleiding is op communicatie gericht, we werken aan sociale vaardigheden zoals naar elkaar luisteren, goed je boodschap kunnen verwoorden en je inleven in de ander. Ouders en kinderen leren beter met elkaar communiceren, ze zullen meer begrip en respect voor elkaar hebben. Op deze manier zal de sfeer binnen het gezin veel veiliger, gezelliger en harmonieuzer worden.

Wanneer kunt u onder andere de gezinscoach inschakelen?

  • bij verschillende opvoedproblemen
  • bij communicatieproblemen
  • bij scheidingsproblematiek
  • bij kinderen met gedragsproblemen
  • als bemiddeling met andere hulpverleners gewenst is

Ook bij andere problemen, hulpvragen of behoefte aan advies over belangrijke zaken binnen uw gezin kunt u Moments of Care inschakelen.

 

Gezinscoaching vanuit Jeugd en Gezin

De gezinscoach kan door u zelf worden aangevraagd maar soms wordt dit ook door de gemeente of een andere instantie bij ons aangevraagd.
Vaak valt de problematiek dan binnen de kaders van Jeugd en Gezin.
Een gezinscoach is geen therapeut en stelt geen diagnoses. Gezinscoaching richt zich op het gezin. Gezamenlijk pakken we de problemen binnen uw gezin aan.

 

De gezinscoach als bemiddelaar

Als er meerdere hulpinstanties bij uw gezin zijn betrokken kan de gezinscoach van Moments of Care als bemiddelaar tussen u en deze hulpinstanties optreden. Het is belangrijk dat uzelf weer de regie over uw gezin krijgt en wij begeleiden u hierin om dit te bewerkstelligen.

 

In contact komen met een gezinscoach?

Heeft u specifieke vragen over de mogelijkheden van gezinsbegeleiding of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact met ons op!

CONTACT INFO

EMAIL 
info@momentsofcare.nl
TELEFOON
 06-19037570

"Onze gezinscoach helpt u de regie over uw gezin weer terug te krijgen"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk