Jeugd & Gezin

"U wilt toch ook het beste voor uw kinderen in de maatschappij?"

Jeugd en Gezin

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor alle zorg- en hulpvragen met betrekking tot Jeugd en Gezin. Als ouders kunt u behoefte hebben aan hulp en begeleiding bij diverse problemen binnen uw gezin, met uw kinderen, de opvoeding en ontwikkeling. Het doel van Jeugdhulp is om alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien.

Jeugdhulp en gezinscoaching

Als gezinscoach in de regio’s Rotterdam, Den Haag, Voorne-Putten, Westland en Drechtsteden, adviseren, begeleiden en coachen wij gezinnen en kinderen die advies of ondersteuning nodig hebben, indien het op bepaalde gebieden niet zo lekker gaat. Moments of Care is er voor ouders, kinderen en jongeren in de regio met alle vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling.

Veranderingen in de Jeugdzorg

In de nieuwe Jeugdwet is bepaald dat de zorg en hulp beter kan worden georganiseerd. De gemeentes hebben er meer verantwoordelijkheden bij gekregen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar vallen bepaalde vormen van zorg die voorheen onder de AWBZ vielen, voortaan onder de nieuwe Jeugdwet. Denk hierbij aan:

  • Opvoedproblemen en behoefte aan opvoedingsondersteuning
  • Jeugdhulp bij specifieke problemen binnen het gezin
  • Behandeling van kinderen en jongeren met stoornissen of beperkingen
  • Kinderen met ( meerdere ) gedragsproblemen
  • Het inschakelen van gezinscoaches en interne begeleiding
  • Crisishulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Aangezien de vraag naar jeugdzorg steeds meer toe is genomen, heeft de regering het jeugdzorgstelsel aangepast. Door alle regels, bureaucratie en diverse hulporganisaties, voelen ouders zich soms niet gehoord en lopen diverse begeleidingstrajecten langs elkaar heen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de gemeente, waarbij budgetten voor jeugdzorg zijn samengevoegd. Dit moet leiden naar betere, goedkopere en efficiënte jeugdzorg.

Jeugd en Gezin: het hulpplan

In het nieuwe jeugdstelsel wordt gewerkt met één hulpplan voor kinderen en het gezin. Een hulpplan wordt samen met de ouders, eventueel met het kind of de jongere en het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt opgesteld. Daarbij krijgt u één contactpersoon toegewezen waarmee u alles bespreekt en overlegd. Moments of Care wordt ook vaak betrokken bij het opstellen van hulpplannen en kan als gezinscoach, maar ook specifiek als maatschappelijk werkerkindercoach of jongerencoach worden ingeschakeld.

Trainingsaanbod kinderen in ontwikkeling

Moments of Care biedt in het teken van Jeugd en Gezin ook diverse trainingen voor ouders en leerkrachten. Bijvoorbeeld als u als ouder of leerkracht meer handvatten wilt bij het gedrag en de ontwikkeling van kinderen, gedragsproblemen op school, kinderen met specifieke stoornissen of kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of wilt u weten wat Moments of Care voor u kan betekenen? Vul uw gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

AANGESLOTEN BIJ

VIZI advertisement ZZP.NL

"U wilt toch ook het beste voor uw kinderen in de maatschappij?"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk

v