Sociale wijkteams

"Extra support in uw sociaal wijkteam nodig? Praat met Moments of Care"

Sociale Wijkteams

In veel gemeenten zijn sociale wijkteams het aanspreekpunt voor ondersteuning, zorgvragen en activering. Er wordt geëxperimenteerd om de variëteit en krachtenbundeling in diverse wijkteams verder te ontwikkelen, te onderzoeken en vorm te geven. Binnen de wijkteams in de regio’s Rotterdam, Den Haag, Rijnmond, Voorne-Putten, Westland en Drechtsteden zijn diverse zorgverleners aangesloten.

Wat doet een sociaal wijkteam?

Bij een sociaal wijkteam kunt u terecht met diverse vragen die te maken hebben met welzijn, wonen, geestelijke gezondheid, opvoedproblemen, complexe scheiding, gedragsproblemen of een andere vorm van hulp en ondersteuning. De medewerkers van een wijkteam adviseren, ondersteunen en begeleiden bij vragen of problemen en bekijken welke aangesloten hulp- of zorgverlener een persoon, gezin of kind verder kan helpen. Samen wordt gekeken naar de beste oplossing voor elke situatie.

Hoe ziet een sociaal wijkteam er uit?

De kenmerken van een sociaal wijkteam is dat zij interdisciplinair en integraal zijn. In een wijkteam werken meerdere uitvoerende professionals op het gebied van (geestelijke) gezondheid, welzijn, jeugdzorg en andere hulpgebieden. De gemeenten hebben het streven om krachten te bundelen, beter door te verwijzen en beter af te stemmen tussen eerste en tweedelijns professionals. De meerwaarde van wijkteams zit hem vooral in het feit dat er beter en sneller integrale zorg geboden kan worden via één centraal meldpunt.

Moments of Care inschakelen bij jeugd en gezin

Moments of Care kan gevraagd worden om Sociale Wijkteams te ondersteunen bij hun activiteiten. Bijvoorbeeld bij opvoedingsondersteuning of als maatschappelijk werker. Elke situatie is anders en per geval wordt bekeken wat er nodig is om een persoon of gezin verder te kunnen helpen. Moments of Care kan waar nodig door een wijkteam of instelling gevraagd worden om (een deel van) het zorgplan op zich te nemen. Op deze manier kan een sociaal wijkteam altijd de meeste passende ondersteuning bieden door professionele zorg- en hulpverleners.

Maatwerk begeleiding en zorg

Een sociaal wijkteam heeft een groot netwerk van organisaties en professionals waarmee samen wordt gewerkt. Ook met oog op jeugdhulp voor Jeugd en Gezin. Daarnaast staat het wijkteam in nauw contact met huisartsen in de wijk, mocht dat nodig zijn. Omdat elke hulpvraag weer anders is, worden waar mogelijk betrokken instanties, mantelzorgers en familie ook gehoord. Een sociaal wijkteam zal altijd maatwerk bieden, afgestemd op de vraagbehoefte. Waar nodig kan Moments of Care hieraan bijdragen.

Moments of Care inschakelen voor uw sociaal wijkteam?

Wilt u als gemeente of instelling meer informatie ontvangen of met ons in gesprek gaan om te kijken waar Moments of Care haar krachten kan bundelen met uw wijkteam? Vul dan uw gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

AANGESLOTEN BIJ

VIZI advertisement ZZP.NL

"Extra support in uw sociaal wijkteam nodig? Praat met Moments of Care"

Trainingen

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Blijf niet zitten met gedragsproblemen van
uw kind of leerling en volg onze training

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Positief opvoeden met het juiste
inzicht, brengt u en uw kind verder

gedrag en ontwikkeling

Gedrag en ontwikkeling

Vergroot uw kennis en inzicht en
doe hiermee uw voordeel in de praktijk

v