Algemene informatie over Moments of Care

Moments of Care is in september 2012 opgericht door Maaike Meijer. In samenwerking met andere zorgaanbieders en professionals adviseert, coacht, informeert en begeleidt Moments of Care particulieren, scholen en gemeentelijke instellingen.

Ons werkterrein is Groot-Rijnmond. Wij zijn onder andere gericht op kind en gezin. Meestal is er sprake van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek bij één of meer kinderen binnen het gezin. Daarnaast begeleiden we ook volwassenen die in de thuissituatie begeleiding nodig hebben op het gebied van wonen, dagbesteding en –structuur. Bij deze volwassenen is sprake van een licht verstandelijke beperking (lvb) of psychische problematiek.

Moments of Care vindt het belangrijk om kennis in huis te hebben over hersenen, gedrag en levensloopontwikkeling. Op elk moment in het leven kan er stagnatie optreden, die stagnatie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een gedragsstoornis, een trauma, pestproblematiek of onverwerkte problemen uit het verleden. Op dat moment zal Moments of Care - samen met de cliënt - ervoor zorgen dat de stagnatie wordt opgeheven en zijn leven opnieuw richting krijgt.

 

Missie

Moments of Care staat voor Respect, Samenwerking, Maatwerk en Daadkracht.

Wij richten ons op de cliënt en zijn omgeving. Samen stellen we de hulpvraag op en onderzoeken we welke vorm van hulp nodig is. Op deze manier komen we tot een begeleidingstraject op maat. Als de hulpvraag helder is kunnen we direct aan de slag!
Wij streven ernaar dat de cliënt de regie over zijn eigen leven terugkrijgt en verstevigt. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Deze ondersteuning bieden wij.
Vanuit Moments of Care zeggen we wat we zien en doen we wat we zeggen. Wij staan voor respect, vertrouwen en doen. We laten de cliënt nieuwe, positieve ervaringen opdoen. Hierbij zorgen we voor een combinatie van inspanning en ontspanning.

 

Visie

Moments of Care biedt zeer persoonlijke en praktijkgerichte coaching en begeleiding.

Iedere cliënt is uniek. In onze begeleiding nemen we het karakter en de (on)mogelijkheden van elke cliënt mee.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten zelf meedenken en zelf ervaren. Door samen te werken proberen we een zo hoog mogelijke vorm van zelfredzaamheid te bereiken. Hierbij is het van belang dat de cliënt de regie in eigen handen leert te nemen en de regie over zijn eigen leven ook blijft houden.

Naast de individuele en gezinsbegeleiding delen wij graag onze kennis op het gebied van gedrag en ontwikkeling met leerkrachten, vrijwilligers en gemeenten.

Moments of Care werkt met hulpverleners die zowel ervaringsdeskundig als theoretisch onderlegd zijn. In het stukje over ons kunt u lezen wie we zijn en welke ervaring en kennis we hebben. 

Moments of Care werkt in een klein en hecht team. In de toekomst willen we een iets groter team om aan de vraag vanuit het werkveld te kunnen voldoen en om nog meer verschillende disciplines binnen ons team te hebben. Ook heeft Moments of Care de ambitie om haar aanbod uit te breiden en te verdiepen.

In de toekomst willen wij door het geven van trainingen op maat naast het delen van kennis met professionals hen ook ondersteunen in hun begeleiding aan kinderen en volwassenen met specifieke hulpvragen, gericht op gedrag en ontwikkeling.

De kerndoelen van Moments of Care samengevat:

  • hoge mate van betrokkenheid: het menselijke aspect staat voorop;
  • de doelen van de cliënt staan altijd centraal;
  • in overleg met de cliënt wordt de hulpvraag geformuleerd;
  • continu leveren van maatwerk;
    (doelen kunnen tussentijds worden aangepast)
  • goede bereikbaarheid door korte communicatielijnen;
  • leveren van betaalbare zorg.
    Kijk voor meer informatie bij WMO/PGB/ZiN.

 

 

 


" Maatwerk, respect en daadkracht. Zullen we het samen doen? "

Contact ons